સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

શિક્ષણ ના બ્લોગ

ઉપયોગી લીંક"JADAVNARESHKUMAR .BLOGSPOT .IN "માથી સાભાર લીધેલ છે .

પ્રાથમિક શાળાના બ્લોગ
* પ્રાથમિક મિશ્રશાળા- ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
* પ્રાથમિક શાળા- સરસ્વતીનગર-આમરોલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ
* પ્રાથમિક શાળા- નવા નદીસર, તા.ગોધરા, જી.પંચમહાલ
* પ્રાથમિક શાળા- ઝુંડાળા, તા.જસદણ, જી.રાજકોટ
* પ્રાથમિક શાળા-સેડફા, તા.કડી, જી.મહેસાણા
* શ્રી માલાશ્રમ પ્રાથમિક શાળા- તા.કોડીનાર, જી.જૂનાગઢ
* પ્રાથમિક શાળા-મોહનપુરા(કુશ્કી), તા.ઇડર, જી.સાબરકાંઠા
* પ્રાથમિક શાળા-વાંટડા, તા.મોડાસા, જી.સાબરકાંઠા
* પ્રાથમિક શાળા-ભાચુંડા, તા.અબડાસા,જી.કચ્છ
* પ્રાથમિક શાળા-પાટણ, તા.જામજોધપુર, જી.જામનગર
* ગુમડા મસ્જીદ પ્રાથમિક કન્યા શાળા- પાટણ
* હણોલ પ્રાથમિક શાળા
* શ્રી આંબરડી પ્રાથમિક શાળા-આંબરડી, તાં.ધારી, જી.અમરેલી
* કન્યાશાળા- બગસરા
* શ્રી ઝીક્ડી પ્રાથમિક શાળા.
* અલીદાર કુમારશાળા
* પ્રાથમિક શાળા- ટીંબા
* પ્રાથમિક શાળા-દંતાલી, તાં.કપડવંજ, જી.ખેડા
* પ્રાથમિક શાળા-અહમદપુર, તાં.તલોદ, જી.સાબરકાંઠા
* શ્રી કુંજ પ્રાથમિક શાળા – ગોંડલ, તા. ગોંડલ જિ. રાજકોટ
* ઘેલડાપ્રાથમિકશાળા,તા-દેત્રોજ,જી-અમદાવાદ
* વજાપરા (ડુ) પ્રાથમિક શાળા , તા.દિયોદર, જી.બનાસકાંઠા
* પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તા-બાવળા,જિ-અમદાવાદ
* રામનગર પે સેન્ટર શાળા-કોડીનાર, જી.જુનાગઢ.
* શ્રી પાનસડા પ્રા. શાળા, તા. બાબરા જી. અમરેલી મુ. પાનસડા પી.ન. ૩૬૫૪૨૧
* Patiya Main Primary School Garbad
* કરદેજ કન્યાશાળા,
* શ્રી કરજાળા પ્રાથમિક શાળા તા.સાવરકુંડલા જિ. અમરેલી

પ્રાથમિક શાળાની વેબસાઈટ
* પ્રાથમિક શાળા નવા ઉજળા, તા.કુંકાવાવ, જી.અમરેલી
સી.આર.સી. બ્લોગ
* સી.આર.સી. મીરઝાપર, તા.ભુજ, જી.કચ્છ
* સી.આર.સી. હાલાપર, તા.માંડવી, જી.કચ્છ
* સી.આર.સી. માનપુરા, તા.અબડાસા, જી.કચ્છ
* સી.આર.સી. સઈ દેવળીયા,
* સી.આર.સી. નાંદેજ, તા.દસક્રોઈ, જી.અમદાવાદ
* સી.આર.સી. નાદિસલા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદ (કેતન ઠાકર)
* સી.આર.સી.જુના કાણકોટ, તા.વાંકાનેર, જી.રાજકોટ
* સી.આર.સી. એરાલ,
* સી.આર.સી. રાલેજ, તા.ખંભાત, જી.આણંદ
* સી.આર.સી. નવાખલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ
* જૂથ સંશાધન કેન્દ્ર- અલારસા
* સી.આર.સી. નંબર-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ (બ્લોગ-૧)
* સી.આર.સી. નંબર-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ (બ્લોગ-૨)
* સી.આર.સી. ડાંગરવા, તા. દેત્રોજ, જીલ્લો. અમદાવાદ
બી.આર.સી. બ્લોગ
* બી.આર.સી. પોરબંદર
* બી.આર.સી. ધોરાજી
* બી.આર.સી. કોડીનાર

શિક્ષક ઉપયોગી અન્ય બ્લોગ તથા વેબસાઈટ
* જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- ઇડર
* જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ- મા.શિ. ગોઝારીયા, જી.મહેસાણા
* અમરેલી જીલ્લા આચાર્ય સંઘ
* તમારી શાળાનો રીપોર્ટ જોવા માટેની સાઈટ
* શાળા ઉપયોગી પત્રકો માટેનો બ્લોગ
* અભ્યાસક્રમ (કમલેશભાઈ ઝાપડીયાનો શૈક્ષણિક બ્લોગ)
* રવિન્દ્ર ડી સરવૈયાનો બ્લોગ
* જી.એચ.પટેલ નો બ્લોગ.
* પટેલ સતીશકુમારનો બ્લોગ
* સુરેશ એન ચૌધરી - કાજીઅલીયાસણા તા-વિસનગર જી-મહેસાણા (ગુજરાત)
* ડાભી રાજેશ (DABHI RAJESH)
* શ્રી. ભરતભાઈ કે. બગડા
* શૈક્ષણિક – મેવાડા સાહેબ
* સામાજિક – હસમુખ પટેલ
* www.drkishorpatel.org
1. વિકીમેપિયા 

2. ebookpp.com
આ સાઇટમાં તમને pdf ,doc ,ppt નો ખજાનો મળશે.
સર્ચ બોક્ષમા જે શબ્‍દ લખો તેની, પી.ડી. એફ. ડોક્યુમેન્‍ટ, પાવર પોઇન્‍ટ, અને  ફાઇલો મળશે.

3. બાળ સાહિત્‍ય

4. વેબ દુનિયા

5. મેઘધનુષ
6.બાળ-ફૂલવાડી
7. બાળગીતો વિકિપીડિયા પર.
8. બાળગીતો 

9. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

10. વિકિપીડિયા ગુજરાતીમાં

11. બાળ સબરસ ઈ મેગેઝિન

12. શિક્ષક શ્રી પ્રતિકભાઇનો બ્‍લોગ. 

13. શ્રીપ્રતા૫સિંહ બારડનો બ્‍લોગ 
http://malshram.blogspot.in/14. ઝવેરચંદ મેઘાણી 

15. સામાજિક  
હસમુખભાઇ પટેલનો શૈક્ષણિક બ્‍લોગ   

16. ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

17.માવજીભાઇ ડોટ કોમ 

18. કલરવબાળકોનો 

19. અક્ષરનાદ પર બાળ સાહિત્ય 

20. mp3 બાળવાર્તા ટહુકો પર

21. હોબીવિશ્વ 

22. દૃષ્ટિભ્રમ, Illusions 

23. આરોગ્‍ય.કૉમ 

24.ભરતભાઇ ચૌહાણનો બ્‍લોગ 

25.નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળા
ગુજરાત રાજ્ય પંચમહાલ જિલ્લા ગોધરાના તાલુકાનીમસ્તી કી પાઠશાલાનવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનો બ્‍લોગ. 

26. જાદવ નરેન્દ્રકુમારનો બ્‍લોગ 
નીચેની યાદી જાદવ નરેન્‍્દ્રકુમાર ના બ્‍લોગ પરથી તેમની મુજુરી થી લીધી છે.

27.પ્રાથમિક મિશ્રશાળા- ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ

28. પ્રાથમિક શાળા- સરસ્વતીનગર-આમરોલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ 

29. પ્રાથમિક શાળા-સેડફા, તા.કડી, જી.મહેસાણા

30.પ્રાથમિકશાળા-મોહનપુરા(કુશ્કી),તા.ઇડર, જી.સાબરકાંઠા

31.પ્રાથમિક શાળા-વાંટડા, તા.મોડાસા, જી.સાબરકાંઠા

32. પ્રાથમિક શાળા-ભાચુંડા, તા.અબડાસા,જી.કચ્છ

33. પ્રાથમિક શાળા-પાટણ, તા.જામજોધપુર, જી.જામનગર

34.ગુમડા મસ્જીદ પ્રાથમિક કન્યા શાળા- પાટણ

35. પ્રાથમિક શાળા નવા ઉજળા, તા.કુંકાવાવ, જી.અમરેલી

36. સી.આર.સી. મીરઝાપર, તા.ભુજ, જી.કચ્છ

37. સી.આર.સી. હાલાપર, તા.માંડવી, જી.કચ્છ

38. સી.આર.સી. માનપુરા, તા.અબડાસા, જી.કચ્છ
http://crcmirzapar.blogspot.com/

39. સી.આર.સી. સઈ દેવળીયા,

40. સી.આર.સી. નાંદેજ, તા.દસક્રોઈ, જી.અમદાવાદ

41. સી.આર.સી. નાદિસલા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદ (કેતન ઠાકર)

42. સી.આર.સી.જુના કાણકોટ, તા.વાંકાનેર, જી.રાજકોટ

43. સી.આર.સી. એરાલ
44.  બી.આર.સી. ધોરાજી

45.  બી.આર.સી. કોડીનાર

46. જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- ઇડર
46.  જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ- મા.શિ. ગોઝારીયા, જી.મહેસાણા

47.  અમરેલી જીલ્લા આચાર્ય સંઘ 

48. તમારી શાળાનો રીપોર્ટ જોવા માટેની સાઈટ

49.  શાળા ઉપયોગી પત્રકો માટેનો બ્લોગ 
50રવિન્દ્ર સરવૈયાનો બ્‍લોગ  

51ઘનશ્યામ ગટેસણિયા

52વિજ્ઞાન માસિક 
53. કે.જી.પરમારનો બ્‍લોગ 
54. ડાભી રાજેશભાઇનો  બ્‍લોગ
55. http://www.rijadeja.com/

56. http://govindmaru.wordpress.com 

57.http://vishwadeep.wordpress.com/

2 comments:

  1. tamaro blog gamyo
    shaikshnik blogs ni yaadi ma મારો બ્લોગ ઉમેરશો પ્લીજ
    msbschool13.blogspot.in

    ReplyDelete